<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verksbyen blogg

Nyheter fra Verksbyen

Fremdrift fra byggeplassen til Verket Panorama og Verket Atrium

De to første byggene i Verket Panorama har reist seg og arbeidene med p-kjelleren til Verket Atrium  er i gang. Her ser du bilder fra byggeplassen tatt oktober 2022. 
Les Mer
All Posts

Kartet til Fredrikstad omskrives

Fredrikstad er blitt et meget populært sted å bo. Fredrikstad kommune trenger tusenvis av nye boliger innen 2030 for å møte befolkningsøkningen. Samtidig har kommunen et mål om null-økning i biltrafikken. Hvordan vil dette påvirke Fredrikstad?Verksbyen - drone fra nord

Verksbyen er en ny bydel mellom Sellebakk og Nabbetorp på Østsiden

 

Planlagt over titusen nye boliger - byen vokser

Store omveltninger er på gang i Fredrikstad. I henhold til kommunens egne ord, så skal byen de neste årene gjennom den største transformasjonen siden den ble regulert på 1870 tallet. 

Det skal etableres nye innfartsveier og ny jernbane, og innenfor bomringen i sentrum kommer det massiv fortetting og transformasjon av industriområder til nye bydeler. Aldri har det vært så mange nye boligprosjekter med så stort volum som står på trappene i Fredrikstad. 

 

Nasjonale aktører har kommet til Fredrikstad

Den siste tiden har flere nasjonale eiendomsaktører vendt sin interesse til Fredrikstad. Navn som Selvaag (FMW Vest), Stor-Oslo Eiendom (Trosvikstranda), og Joh. Johannson Eiendom (Værste) er noen av de store. I tillegg bygger OBOS boliger på Begbyåsen og Kan Cao ønsker å bygge ut det gamle sykehuset på Cicignon.

Dette skiftet til nasjonale aktører har mye av sin bakgrunn i at Fredrikstad ble kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Siden den gang har befolkningsveksten økt og vært større enn ellers i landet. Fredrikstad har en høy netto innflytning, og er et svært populært bosted hvor det stadig flytter flere folk ut fra Oslo og inn i Fredrikstad.

For å møte befolkningsøkningen som vil ligge på 1000 nye innbyggere i året fremover, er det behov av tusenvis av nye boliger frem mot 2030. 

Det har blitt lønnsomt for nasjonale aktører å investere i eiendom i Fredrikstad. 

 

– Grunnen til at vi har en sterk vekst er sammensatt. Men det en kombinasjon av at vi har gode bokvaliteter, prismekanismer og flytting ut av Oslo. Alt dette virker sammen. Vi blir oppfattet som en attraktiv kommune å bo i, med nærhet til sjøen og alt man trenger om man vil bo sentralt på Østlandet. (Ordfører i Fredrikstad 2018.)

Arealplan 2020Nullvekst i biltrafikken - svært tett i sentrum

Samtidig som byen vokser og nye eiendomsaktører kommer til, så har Fredrikstad kommune i sin arealplan for 2020-2031 bestemt at de skal oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Det skal de oppnå ved at 60% av alle nye boliger skal bygges i sentrumssonen, hvor det er gangavstand til "det meste". Det betyr at utviklingen i boligbyggingen i sentrum må dobles i nær fremtid. Sentrum har begrenset med plass, og en konsekvens av dette er at sentrum skal fortettes. Det skal bygges tett og høyt. 

Til sammenligning med flere steder på Østsiden, så vil det bli bygd  over 3 ganger så tett i sentrum. I tillegg legges det strenge maksimumskrav til antall p-plasser til nye boliger. 

 

Utvide kollektiv og byferge

Utfasing av bil i fremtidens bysentrum henger sammen med nasjonale tanker for å møte fremtiden, og er en konsekvens av at Fredrikstad vokser som by. For å sikre god transport i en langstrakt kommune som Fredrikstad er, så sier Fredrikstad kommune at de skal gjøre det enkelt å ta byferga, buss og tog. 

Gratis byferge er en suksess og kommunen jobber aktivt for å forbedre dette tilbudet.

Alt dette vil dramatisk endre Fredrikstad.

 

Nye steder vokser frem som de mest populære

Tidligere oppfatninger om hvor det er gunstig å bo kommer til å endre seg, og har allerede endret seg. Verksbyen, som ligger på Østsiden med vakre naturgitte kvaliteter er en vinner i denne utviklingen. Det ser man allerede på det raske salgstempoet og på hva som skjer med boligene rundt Verksbyen. 

Verksbyen ligger på Sorgenfri, mellom Sellebakk og Nabbetorp, omtrent så nærme sentrumssonen som man kan komme. Men her er man utenfor sentrum, med Gamlebyen i syd og E6 i nord, og store naturområder i midten og rundt bydelen. 

Sorgenfri har vært en rød sone, og arbeiderboligene på Sorgenfri ved Narteskogen har vært noe av det billigste stedet å bo i Fredrikstad. Dette er ikke lenger tilfelle. De siste årene har enkelte boliger i Sorgenfri steget 5 ganger i verdi, mens det selges 15 år gamle brukte boliger på Sellebakk som har høyere kvadratmeter pris enn flere av byens nye boligprosjekter. 

Denne trenden kommer til å fortsette, og de utviklerne som lykkes med gode grep i randen av sentrumssonen kommer til å bli de store vinnerne når Fredrikstad kartet nå omskrives. 

Verksbyen er godt i gang, og her skal det investeres flere milliarder kroner de kommende årene. Noen av de planene kan du lese om her. 

 

Se film om utviklingen på Østsiden

Bli med Michael Meyer, Fredrikstads mestselgende megler, som forteller om utviklingen på Østsiden. 

 

Se film om hvordan Verksbyen påvirker boligen rundt seg, og resultat av hva som skjer i Fredrikstad 

 

Thomas S. Hansen
Thomas S. Hansen
Thomas er salgsansvarlig i Arca Nova.

Related Posts

Fremdrift fra byggeplassen til Verket Panorama og Verket Atrium

De to første byggene i Verket Panorama har reist seg og arbeidene med p-kjelleren til Verket Atrium  er i...
Les Mer

VERKSBYDAGEN 2022 - nabofest

Lørdag 27. august 2022 arrangerer vi igjen VERKSBYDAGEN, som er en gratis nabofest i Verksbyen. Verksbyda...
Les Mer

Oppdatering fra Verksbyen

Arbeidene med Verket Panorama går fremover. Vi har spuntet ut p-kjelleren under to av husene, og vi peler...
Les Mer

Avtal personlig visning

FINN TIDSPUNKT