<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kontakt oss 
Future Living
future living logo-1
figurer tek17vs_Futureliving kopi

VI ER BLANT DE LEDENDE I EUROPA PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER!

TEK 2017 - BRANSJESTANDARD

Alle nye bygninger må følge en minstekrav til teknisk standard. Den heter teknisk forskrift, og ble sist revidert i 2017. Alle nybygg følger denne standarden.

"TEK 2030" - FUTURE LIVING

Vi følger teknisk forskrift, og legger til passivhus, avanserte energiløsninger og miljøhensyn. Dette resulterer i virkelig smarte boliger som produserer opp til sitt eget energibehov.

SE FILM OM FUTURE LIVING
LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE
 • I 2050 så må hele EU være klimanøytralt. Da må vi bygge slike (Future Living) prosjekter over hele Europa.
  Inger Andresen
  Professor, Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU
 • Verksbyen (Future Living) is like a lighthouse, and it paves the way to other projects around Europe.
  Niki Gaitani
  Leader of syn.ikia, and associate professor at NTNU
 • Alle snakker om bærekraft, men svært få boligutviklere setter handling til ordene. Arca Nova er med Future Living unike i Norge på helhetlig bærekraft tenkning, og det ønsker vi å være en del av. Vi tror dette er fremtidens standard for boligprosjekter.
  Jarl Ture Vormdal
  Partner og daglig leder for Griff Arkitektur
 • Verksbyen er en fantastisk historie! Det er en suksess. Teknisk fungerer det, og det er klima, miljømessig, og bærekraftig helt riktig.
  Thor Christian Tuv
  Gründer og daglig leder, Fusen
 • Future Living er et kjempespennende prosjekt det er utrolig motiverende å være med på. Her har de virkelig gått all-in og tenker på alt som er mulig å levere!
  Erik Stokkeland
  Gründer og daglig leder, Futurehome
 • Verksbyen, a new green neighbourhood in Fredrikstad in Norway, showcases the future of sustainable living.
  Viivi Kylämä
  Marketing Manager, Metsä Wood
 • Verksbyen er et kjempespennende prosjekt med mange spennende aktører involvert og innovative konsepter.
  Carl Godager Kaas
  Multiconsult
0% lavere energibehov
ENN GJELDENDE TEKNISK FORSKRIFT
0% Ekstra:
LAVERE FORBRUK MED INDIVIDUELL AVLESNING

Hør hva Elisabeth og Frank sier om strømregningen

LAVE STRØMKOSTNADER

Med 50% lavere energibehov og 20% ekstra lavere forbruk med individuell måling, så blir energi kostnadene lave med en Future Living bolig. 

Med strømstøtte, høy strømproduksjon og salg av overskuddsstrøm, så oppstod det en pussig situasjon i Verksbyen i 2022. Se filmen og hør hva Elisabeth og Frank opplevde. 

 

 

HALVPARTEN AV ENERGIBEHOVET

Den største fordelen med nye boliger, er at de har lavere energibehov enn eldre boliger. En FUTURE LIVING bolig har hele 50% lavere energibehov enn øvrige nye boliger bygd etter gjeldende forskrifter.

energibehov

PASSIVHUS STANDARD

Kraftig redusering av energibehovet er mulig gjennom å bygge noe som heter Passivhusstandard.

En passivhusbolig har:

 • Økt isolering i vegg og tak
 • Isolerende energiglass i vinduene
 • Bedre ytterdør. 
passivhus

3X VIRKNINGSGRAD

Virkningsgrad er et mål på hvor effektiv en løsning er. Det er forholdet mellom
tilført energi og utnyttbar energi.

Fjernvarme er en vanlig løsning som har en virkningsgrad på 1. Vi leverer
solenergi kombinasjon med bergvarme og varmepumper som har 3 ganger så
høy virkningsgrad.

virkningsgrad

APPSTYRING, ALT INNENFOR ETT TRYKK

Fjernstyr alle aspekter av smarthuset ditt fra én intuitiv app fra Futurehome. Når som helst. Hvor som helst.

Futurehome-2
SMARTHUS

5 LÆRINGSFILMER OM SMARTHUS

Smarthus er standard eller tilvalg i Future Living. Men hva er egentlig et smarthus og hvordan fungerer det i hverdagen? Her ser du 5 læringsfilmer som viser deg hvordan du enkelt kan tilpasse og styre ditt smarthus.

1. HVA ER ET SMARTHUS?

Ordet smarthus er ikke et entydig definert begrep. Det vil derfor si at man kan få veldig mange ulike svar avhengig av hvem man spør

2. EN HVERDAG MED SMARTHUS

Systemet skal være enkelt å bruke for personer i alle aldre og teknisk kompetansenivå.

3. HVORDAN INTEGRERE FUTUREHOME MED GOOGLE HOME

Smarthussystemet vårt kan styres via Google assistant talestyring. For de som ønsker dette, er dette en utrolig spennende og god dimensjon ved smarthussystemet.

4. OPPGRADER SMARTHUSET MED ENHETER

Vi ønsker at smarthuset skal kunne styre eksempelvis styre din el bil lader fra Zaptec, eller lydanlegg fra Sonos og andre produkter.

5. SMARTHUS - ET SIKKERHETS SYSTEM

Se hvordan du kan lage sikkerhetssystemer med smarthuset ditt
DETTE ER  FREMTIDENS BOLIGER

Fra himmelen mottar boligen evig og ren energi. Fra bakken under boligen er det en egen kilde til varme.

future living hvit-skygge

VI ER MED I SYN.IKIA

 

ET EU PROSJEKT FOR FREMTIDENS BOLIGER

Syn.ikia har som mål å utvikle bærekraftige plussenergi-nabolag med mer enn 100% energibesparelser, 90% økning i produksjon av fornybar energi, 100% reduksjon av drivhusgasser og 10% reduksjon i livssykluskostnader sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB). 

 

VERKSBYEN - SUBARKTISK SONE

I løpet av prosjektperioden skal det utvikles fire reelle plussenergi-nabolag lokalisert i fire forskjellige klimasoner. Disse demonstrasjonsprosjektene vil bli analysert, optimalisert og overvåket, og skal fungere som forbilder for resten av Europa. Verksbyen er valgt for den subarktiske klimasonen.

 

Niki-Gaitani_new-pic

Verksbyen is like a lighthouse, and it paves the way to other projects around Europe.

Niki Gaitani
- Leader of syn.ikia, and associate professor at NTNU

SE FILM OM SYN.IKIA - EU PROSJEKT MED ARCA NOVA
FUTURE LIVING BENYTTER SEG AV

SOLENERGI!

DET ER LØSNINGEN PÅ FREMTIDENS ENERGI- OG KLIMA SPØRSMÅL.

SOLEN HAR ALL DEN ENERGIEN SOM VERDEN BEHØVER.

ØNSKER DU PARTNERSKAP?

ØNSKER DU FUTURE LIVING TIL DITT BOLIGPROSJEKT?

Som boligutvikler jobber vi gjerne i partnerskap med ditt boligprosjekt, hvor vi har minimum 50% av eierskapet.