<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eiendomsutvikler og totalentreprenør

  Hero visning copy-1

  AN GRUPPEN-1

  Vi bygger fremtidens boliger i dag

  Solenergi - Smarthus - Grønn byggestandard 

   

  Logo Future Living SVG-1

  Vårt boligprosjekt Verket Panorama med Future Living standard er med i et stort EU prosjekt som forsker på plussenergi i nabolag

  Hero verksbyen 2 bilder copy-1  Velkommen til Verksbyen
  ,

  en ny smart og bærekraftig
  bydel på over 1.500 boliger.