<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kontakt oss 

Verksbyen blogg

Nyheter fra Verksbyen

Jul i Verksbyen 2023

Kjære kunder i Verksbyen: Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Julegrantenning. Vi satser på stor julestemning for hele familien, og vi inviterer alle beboere i Verksbyen, med venner og fa...
Les Mer
All Posts

Den urbane delen av Verksparken

Nå lanserer vi planene for den urbane delen av Verksparken. Her vil det bli en enorm forvandling. Nordsiden av Sorgenfridammen omgjøres til en innholdsrik, urban og grønn oase.

 
Verksparken - fra skog og ren natur i syd til urban bypark i nord
"Prosjektet Verksbyen har en høy miljøambisjon og en høy ambisjon for kvaliteten på uteområdene. For landskapsarkitektene i Multiconsult har det vært utrolig gøy å kunne delta og utfolde seg i et så mangfoldig og innovativt prosjekt, som har et så høyt fokus på uteområdene." - Kristine Günther, Multiconsult
 

Beskrivelse av Verksparken av Multiconsult

Av: KRISTINE GÜNTHER
Landskapsarkitekt MNLA

I Verksbyen skal barnefamilier, unge nyetablererte, voksne og eldre finne sine rom for lek, opphold, ro og trening. Uteområdene skal bli en grønn oase der det er godt å være.

Boligområdene etableres rundt Sorgenfridammen. Her vil det bli en sammenhengende tursti rundt dammen, det er etablert et naturområde i sør med fugleliv, samt en sykkelbane, og store leke- og treningsområder i vest.

Nord for dammen etableres en urban park, beliggende mellom dammen og det nye boligområdet i nord kalt Verket Atrium og Verket Panorama.
Verksparken i nord

Verksparken i nord

 

Parkområdet i nord

Parken skal gi et mangfold av aktiviteter for ulike brukergrupper og gode møteplasser for beboere og tilreisende. Parken vil bestå av store grønne gressplener med overordnede landskapsfomer, og deles inn i mindre rom i en god menneskelig skala av flotte og varierte trerekker.

Det vil være gode solforhold i hele parken samt at trær vil tilby opphold i sval skygge.
 
Parken vil romme aktiviteter som, løkkefotball, volleyball, streetbasket, lekeplasser, petanque, grillplasser og flere ulike oppholdsmuligheter. Det er også en nærmiljøhage her hvor beboere kan dyrke egen mat.
 
Det er lagt vekt på en åpen overvannshåndtering i hele området med mange grønne vegetasjonsflater. Overvannet ledes gjennom åpne vannrenner til sluk og skal til slutt samles opp og ledes ut til Sorgenfridammen gjennom åpne bekker.Verket Panorama - bilder - 1

Illustrasjonsplan for Verket Panorama og Verksparken

 

Bytorg - midpunkt i parken

Midtpunktet i parken vil være et langstrakt bytorg nede ved dammen. Dette vil være en møteplass i hverdagen og en plass for større utendørs arrangementer. Plassen deles inn for å gi flere rom for ulike aktiviteter og opphold. Bytorgets kjerne vil være et større området med et fonteneanlegg som vil inspirere til vannlek på sommeren og som vil fungere som skøytebane om vinteren. Her er det også satt av plass til flere mobile kaffe- og matvogner (foodtrucks).Bytorget i Verksparken

Illustrasjonsplan for Bytorget i Verksparken

 

Brygge med amfi og strand

Det er god og enkel tilgang til Sorgenfridammen. Det etableres et sitteamfi og en strand ned mot vannet. En brygge knytter sammen gangaksene til parken og gir en gangforbindelse og mulighet for opphold tett på vannet. Det er flere atkomstveier til parken som gir god tilgang mellom park og boligområder. Sorgenfrialleen i nord og bytorget i Verksparken knyttes sammen av en grønn hovedakse omkranset av trerekker og vegetasjon.
 
Ved brygga kommer et kvartalshus med stor stue og utsikt over Verksparken. Her blir det flere spennende muligheter for Verksbyen. Brygge området i Verksparken

Illustrasjonsplan for bryggeområdet i Verksparken

 
Den grønne frodigheten i Verksparken skal trekkes inn mellom byggene og ut i gateløpene. Gateløpene etableres som rolige gatetun eller sambruksgater der det skal være fokus på de gående. Her trekkes det grønne inn som gressarmering på parkeringsplassene, og som plantefelt og trerekker.
 

Stor og frodig felles hage i Verket Atrium

Verket atrium bygges rundt en stor og frodig, felles hage som er midtpunktet i gårdsrommet. Her vil det opparbeides gode arealer for lek og gode arealer for felles opphold avskjermet fra gangakser.
Verket Atrium - bilder

Illustrasjonsplan for Verket Atrium

Hagen i Verket Atrium

Illustrasjonsplan for Verket Atrium

Prosjektet Verksbyen har en høy miljøambisjon og en høy ambisjon for kvaliteten på uteområdene. For landskapsarkitektene i Multiconsult har det vært utrolig gøy å kunne delta og utfolde seg i et så mangfoldig og innovativt prosjekt, som har et så høyt fokus på uteområdene.
 

KRISTINE GÜNTHER
Landskapsarkitekt MNLA 
Multiconsult_logo.svg
 
 
 
Thomas S. Hansen
Thomas S. Hansen
Thomas er salgsansvarlig i Arca Nova.

Related Posts

Jul i Verksbyen 2023

Kjære kunder i Verksbyen: Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Julegrantenning. Vi satser på stor jules...
Les Mer

VERKSBYDAGEN 2023 - nabofest

Lørdag 26. august 2023 arrangerer vi igjen VERKSBYDAGEN, som er en gratis nabofest i Verksbyen. Verksbyda...
Les Mer

Fremdrift fra byggeplassen til Verket Panorama og Verket Atrium

De to første byggene i Verket Panorama har reist seg og arbeidene med p-kjelleren til Verket Atrium er i ...
Les Mer

Avtal personlig visning

FINN TIDSPUNKT