<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julebrev 2021

Av Ruben Dahl Hansen • desember 20, 2021
Det er svært mange aktører i sving når et bygg skal reise seg. Det er som et symfoniorkester av alle tekniske fag, konsulenter, underleverandører, banker og kommunen med mer. Alle skal de sp...
Les videre
Alle innlegg

Ny bydel i Fredrikstad med solenergi!

Boligene i den nye bydelen i Fredrikstad, Verksbyen, leveres med Arca Novas Future Living konsept. Dette innebærer at boligene bygges som et av Norges mest innovative og framtidsrettede boligprosjekt. En av de største nyhetene er at alle boliger blir forsynt med solenergi!

Verksbyen - Future Living.png

 

Bedre løsninger for solenergi
På en time treffer solen jorden med nok energi til å drifte hele jordklodens årsforbruk av energi. Utfordringen ligger i å fange og utnytte denne energien. Hvert år utvikles det bedre løsninger og systemer for nettopp dette. De seneste årene har det faktisk skjedd en revolusjon blant disse løsningene. Både for å redusere karbonavtrykket, men også av økonomiske årsaker bør moderne eiendomsutvikling bevege seg over til solen som energikilde til boligene. Denne utviklingen ønsker vi i Arca Nova Gruppen å være med på og drive frem. 

Verkshagen_terrasse1.jpg

Vi har gjennom nesten 20 år levert nye hjem til mange hundre familier på Østlandet. Som utbygger har vi lært mye de seneste årene - og vi opplever mestring og glede i å utvikle gode boligprosjekter. Vårt Future Living konsept er et uttrykk for at vi tar et større ansvar enn å levere gode boligprosjekter. Vi skal utvikle, bygge og levere boliger som drastisk forbedrer din livskvalitet på en bærekraftig måte. I Verksbyen kan du flytte inn i et hjem som produserer sin egen energi fra solen og nyttiggjør seg av denne på best mulig måte. 

Integreres inn i arkitekturen
Både på vårt ferdigstilte boligprosjekt i Moss,
Røysåsen Panorama II, og den helt nye bydelen i Fredrikstad, Verksbyen, vil solenergi anvendes til produksjon av varmtvann og strøm. Solcellepaneler og solfangere som fanger opp solenergi vil monteres på taket av bygningene, og integreres i deler av bygningenes fasader. De er designet inn i arkitekturen både med hensyn til det arkitektoniske utrykket, men også for å optimalisere mengden strøm som blir utvunnet. Vi har jobben sammen med utvalgte nøkkel-leverandører for å avgjøre hvor solcellene og solfangerne skal monteres, hvilken helning de skal ha for å motta mest mulig sollys og hvordan denne energien skal lagres og benyttes. Siste generasjons løsninger benyttes for å sikre optimal utvinning av solenergien. I Verksbyen vil boligene enkelt sagt produsere mer energi enn de benytter. I perioder med overskudd av strøm for din bolig vil faktisk strømmen selges ut i nettet til dine naboer mot avregning av din strømregning, uten at du behøver å tenke på hvordan dette går til.

Det faktumet at boligene produserer mer energi enn de benytter skyldes mengden solenergi og at boligene bygges som lavenergiboliger og passivhus. Boligene holder da bedre på varmen og benytter mindre energi for å holde ønsket temperatur enn andre boliger. På fagspråket oppfyller boligene i Verksbyen den svært ambisiøse plusshus-standarden, hvilket er unikt for store boligprosjekter som dette. Der mange sa at det ville bli umulig å få til, tenkte vi at da må vi jo få til nettopp det. Med hardt arbeid og dyktige samarbeidspartnere, vil vi nå endelig realisere vårt store mål og innfri disse høye forventningene. Future Living konseptet sin utnyttelse av solenergi og bygningsløsninger gir sammen kraftig reduksjon i boligenes energikostnader - uten ekstra bry eller merarbeid for deg som boligeier.

"Hvordan levde jeg uten dette?"
Våre steg inn til virkelig moderne eiendomsutvikling er en stor investering for oss som selskap. Det er steg vi tar med stolthet, glede og trygghet. Vi skal levere løsninger til ditt nye hjem som ikke bare er innovative, men også svært hensiktsmessige og behagelige. Det skal være løsninger som får deg til å tenke "hvordan levde jeg uten dette?". Kvaliteter som er så bra at de gir litt av den samme opplevelsen man har av å tenke tilbake på tiden uten smarttelefon.

Våre to første delprosjekter i Verksbyen finner du her: Capjon Park & Verkshagen.

Lilja M H Guthu
Lilja er markeds- og kundeansvarlig i Arca Nova Bolig

Se også

Julebrev 2021

Av Ruben Dahl Hansen • desember 20, 2021
Det er svært mange aktører i sving når et bygg skal reise seg. Det er som et symfoniorkester av alle tekn...
Les videre

Stillingsannonse Grunnarbeider - hjelpearbeider

Av Thor Ivar Grønli • november 3, 2021
Vi har mange prosjekter på gang og er i behov av å styrke vår maskin og anleggsavdeling. Vi søker grunnar...
Les videre

Stillingsannonse Grunnarbeider

Av Thor Ivar Grønli • juni 15, 2021
Vi har mange prosjekter på gang og er i behov av å styrke vår maskin og anleggsavdeling. Vi søker grunnar...
Les videre