Om Arca Nova og Arca Nova Gruppen

Arca Nova Gruppen er et konsern som driver med utvikling, bygging, salg og utleie av eiendom og entrepriser, både til det offentlige og private. Konsernet består av en rekke selskaper. I vår gjennomgang under av vår vår behandling av personopplysninger benyttes “Arca Nova” som fellesbetegnelse for alle norske selskap i konsernet Arca Nova AS.

Personvern- og cookieserklæring

Arca Nova eier nettstedet www.arcanova.no. Alt innhold som publiseres på våre nettsider tilhører oss. Republisering er ikke lov med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette. Ved å bruke våre nettsider, bes du samtykke til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

Hva er personvern?

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger

Arca Nova v/ salgsansvarlig er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Arca Nova behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Arca Nova behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål.

Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til gjeldende krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til visninger, møter, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Arca Nova har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider.

Vi oppbevarer personopplysninger som standard i 2 år etter siste aktive handling fra en registrert. En aktiv handling er å fylle ut et skjema på nettsiden vår eller kommunisere med oss via e-post, telefon eller sosiale medier. Dersom foreligger et kundeforhold og personopplysningene er nødvendige for å oppfylle et lovlig behandlingsformål blir disse ikke slettet før det lovlige behandlingsformålet opphører.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake.

Vennligst se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss.

Cookies og webanalyse

Arca Nova benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Arca Nova bruker blant annet cookies for å analysere bruken av våre nettsider samt til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlastning av materiale fra vår nettside. Vi benytter oss av Google Analytics og HubSpot på våre nettsider. HubSpot analyserer besøkende på vår nettsider og lager en profil. Besøkende er helt anonyme, frem til de fyller ut et kontaktskjema - da vil historikken til den besøkende knyttes til dens e-postadresse.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider her (ekstern nettside).

Hubspot vil be nettleseren din om å akseptere følgende cookies (ekstern nettside). Når du besøker våre nettsider, vil cookies spore deg anonymt frem til du avgir kontaktinformasjonen i et av våre skjemaer og gir oss ditt samtykke til indirekte/direkte markedsføring fra oss. Samtykket innebærer at informasjon du avgir kan sammenkobles med informasjonen som tidligere har vært anonymisert om din bruk av våre nettsider. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan dette virker, kan du se her her. (ekstern nettside).

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før disse lagres av Google. Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics, finner du informasjon om dette her.

Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Våre underleverandører i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt markedsføringstiltak er:

  • HubSpot Inc.
  • Google Inc.
  • Facebook Inc.
  • Manychat Inc.
  • Zapier Inc.
  • Google Inc.

Informasjon om våre underleverandører i forbindelse med utvikling og bygging av våre boligprosjekter er angitt i salgsprospektene i våre boligprosjekter.

Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting.

Spørsmål

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@arcanova.no eller per post:

Arca Nova AS,

PB 23, 1650 Sellebakk

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «Sist oppdatert» nederst på siden.

 

Sist oppdatert:
18. feb 2020