<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • post@arcanova.no
  • 69 35 54 00

God jul fra Arca Nova - 2023

Av Ruben Dahl Hansen • desember 20, 2023
Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere Arca Nova feiret sitt 25-årsjubileum i høst og har gjennom årene skapt mange hjem. Vi er svært glade for at det også i år er mange som vil opp...
Les videre
Alle innlegg

Julebrev 2022

Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere

Tiden beveger seg fort og i morgen er det allerede lillejulaften. Vi kjenner at roen senker seg og vi gleder oss til å feire jul! En tid som minner oss om framtid og håp, og det gode iblant oss mennesker.

Film fra julegrantenning i Verksbyen desember 2022

Krevende tider
Vi er ikke herre over alt som skjer rundt oss, men alle kan vi samtidig gjøre mye godt for mennesker rundt oss. Vi er heldige som bor i et trygt og godt land som Norge, med en rik stat som kan bidra i krisetider. Samtidig er vi påvirket av hva som skjer rundt oss, og også grepet med medlidenhet av alle som har det vanskelig, og opplever uro og krig.

Tidene som vi har vært gjennom har vært veldig skiftende. Alle er påvirket av høye energipriser og de problemer det medfører for privatpersoner og bedrifter. Det har vært tider med vareknapphet og leveranseproblemer, og byggebransjen har over lang tid opplevd ekstraordinær prisstigning som har vært i forkant av den inflasjon som alle nå opplever. 

aneSnekkere fra Arca Nova Entreprenør AS

Renter som stiger og økte kapitalkostnader påvirker oss alle. Myndighetene setter opp renten, for å skape en oppbremsing i økonomien og få kontroll over inflasjonen. Byggebransjen er kanskje den bransjen som merker en slik oppbremsing først. Igangsetting av nye prosjekter blir utsatt, og boligsalget får en betydelig nedgang.

Hva vi i Arca Nova har gjort
I Arca Nova har vi gjennom 2022 hatt stort fokus på kostnader, og hatt gleden av at vi har en organisasjon hvor mye av det praktiske skjer med egne ansatte, i kombinasjon med gode leverandører og samarbeidspartnere. Vi har opplevd kostnadsøkninger, men samtidig fått gjennomført alle prosjekter i 2022 på best mulig måte.

Logo Future Living SVG-1Future Living
Vår Future Living satsning skaper store merverdier for våre kunder, og dette ser vi særlig i den nye energi situasjonen som har oppstått i Europa. Dette har gjort at våre kunder i Verksbyen har fått høy verdistigning på sine boliger, og har lavere boligkostnader enn andre tradisjonelle boligprosjekter. Dette har også gjort at vårt boligsalg gjennom 2022 har vært bedre enn det vi ser hos våre konkurrenter. Faktisk har vår prosentvise andel av boligmarkedet denne høsten økt til at Verksbyen har hatt 27% av salget av nye leiligheter i Fredrikstad denne høsten.

Møt Glenn & Jannicke som har flyttet til Verksbyen fra Oslo

Stein på stein - god situasjon
I Arca Nova har vi over mange år bygd stein på stein, og vi har totalt en god situasjon. Til tross for noe usikre tider foran oss, så ser vi positivt på framtiden. Vi tror på fortsatt økt markedsandel i Fredrikstad med våre gode energiløsninger. Byggebransjen kommer nok til å oppleve nedgangstider, men dette vil også gjøre at byggekostnader vil stabilisere seg. Vi ser nå også at ulike vareslag slik som tre og stål, har gått betydelig ned i pris fra det ekstreme prisnivået som har vært på disse varene. 

Besøk BDO Quality-1Arca Nova presenterer Future Living på bransjeseminar av BDO på Quality Hotell i Sarpsborg

I september var bygg- og anleggsbransjen i Østfold samlet på Quality Hotell i Sarpsborg for å høre om hvordan 2022 har vært, og hva BDO og Nordea tror om markedsutsiktene for neste år. Konklusjonen var tydelig. Mange har klart seg bra, samtidig som vi er på vei inn i usikre og krevende tider i 2023. Vi gjør alle lurt i å forberede oss på dette så godt vi kan. Men hvor vanskelig det vil bli? Det vet vi ikke, men vi i Arca Nova har tenkt til å klare oss gjennom disse tidene på en god måte. 

Stort behov av nye boliger
Selv om mange har det økonomisk vanskelig og opplever en uro for framtiden, så er det fortsatt stort behov for boligbygging framover. Det er også mange som har en god privatøkonomisk situasjon, og som har opparbeidet seg en god økonomi gjennom sitt yrkesliv. I møte med høye driftskostnader på gamle boliger og ønske om å bo enklere, tror vi at Future Living og Verksbyen innfrir mange av folks boligdrømmer for framtiden. 

Befaring bankBefaring med DNB på byggeplassen til Verket Panorama

Vi har i Verksbyen vært med på ulike Enova prosjekter i utviklingen av vårt Future Living konsept, og vi er nå med på et større EU prosjekt som heter syn.ikia og er ledet av NTNU. EU jobber med å innføre krav om plussenergi i alle nye bygninger som skal bygges i EU, og ser på erfaringer fra dette i Verksbyen. I vår Future Living satsning bygger vi boliger med god planløsning og høy standard, flotte utearealer og parkområder, boliger med passivhusstandard, stor andel av egenproduksjon av energi, og fullskala smarthusløsning for boligene. Dette er både bærekraftig riktig, og skaper god bokomfort og god boligøkonomi for våre kunder. 

Dette har vi fått til med våre ansatte, og dyktige leverandører og samarbeidspartnere. 

Presentasjon av Østheimveien omsorgsboliger

Oppdrag for andre byggherrer
På entreprenør siden har vi også hatt flere entrepriseoppdrag for ulike offentlige og private byggherrer. Vi har hatt gode sluttresultater for fornøyde byggherrer, med et godt samarbeid under byggetiden. 

Videoer fra noen av disse prosjektene, og vår årskavalkade for 2022 finnes dere på vår nettside under filmer. Vi har også fått mye positiv medieomtale i lokalavisen Fredrikstads Blad og av TV2.

Arca Novas Årskavalkade for 2022

Vi gir en stor takk til alle våre flotte kunder, og gode leverandører og samarbeidspartnere gjennom 2022! Vi takker også alle våre boligkjøpere, for den tillit dere har vist oss ved å kjøpe bolig fra oss. 

Neste år skal de første nye boligene i neste delfelt i Verksbyen ferdigstilles, og vi gleder oss til alt det spennende som vi skal få være med på og bygge i 2023!

Front julebilde _WebGod jul fra oss i Arca Nova

Med dette ønsker vi alle en riktig god jul og en fredfull julehøytid, samt et fremgangsrikt godt nytt år!

Ruben Dahl Hansen
Ruben Dahl Hansen er konsernleder i Arca Nova Gruppen, og er utdannet siviløkonom.

Se også

God jul fra Arca Nova - 2023

Av Ruben Dahl Hansen • desember 20, 2023
Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere Arca Nova feiret sitt 25-årsjubileum i høst og har gjenno...
Les videre

Er det smart å kjøpe en ny bolig nå?

Av Ruben Dahl Hansen • september 13, 2023
Å investere i en ny bolig er en av de viktigste beslutningene i livet. Alle ønsker å gjøre et trygt og øk...
Les videre

Julebrev 2022

Av Ruben Dahl Hansen • desember 22, 2022
Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere
Les videre