<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hero Image
Hus 1
18 av 30 ledige
Innflytting Q3 2021
Hus 2
2 av 30 ledige
Innflytting Q1 2021
Hus 3
2 av 30 ledige
Innflytting nå
Hus 5
1 av 30 ledige
Innflytting nå
Hus 4
3 av 20 ledige
Innflytting Q3 2020

Trykk på et hus for å se leilighetene i det

FØRSTE SALGSTRINN

Hus 5
Kun 1 igjen
Innflytting fra Q4 2019
Hus 3
3 av 30 ledige
Innflytting Q2 2020

ANDRE SALGSTRINN

Hus 4
3 av 20 ledige
Innflytting Q3 2020
Hus 2
8 av 30 ledige
Innflytting Q1 2021