<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • post@arcanova.no
  • 69 35 54 00

God jul fra Arca Nova - 2023

Av Ruben Dahl Hansen • desember 20, 2023
Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere Arca Nova feiret sitt 25-årsjubileum i høst og har gjennom årene skapt mange hjem. Vi er svært glade for at det også i år er mange som vil opp...
Les videre
Alle innlegg

Arca Nova viser vei i det grønne skiftet for byggebransjen

Arca Nova ønsker å være en pioner i den skandinaviske byggeindustrien og bli en ledende aktør som presser på for mer bærekraftige byggestandarder. Dette viser vi i Verksbyen.

Se presentation av Verksbyen til Syn.ikia (EU funded project)

Et grønt skifte

Verden opplever en lenge varslet energikrise kombinert med stadig økende klimautfordinger. Politkere og verdensledere prøver å finne løsninger for fremtiden som ivaretar dagens behov. Løsningen er like enkel som den er vanskelig: et grønt skifte. 

Arca Nova har siden 2014 posisjonert seg for å være en ledende aktør for et grønt skifte i byggeindustrien, og har over flere år utviklet Future Living. Det er boliger med det som vi i Arca Nova tror vil være fremtidens standard for boligbransjen. Kommende krav fra EU om at nye bygg skal bruke solenergi, viser at vi er på rett vei.

Verksbyen - drone fra nord copyVerksbyen med Future Living

Arca Nova utvikler Future Living i takt med boligprosjektet Verksbyen, som er en ny og grønn bydel i Fredrikstad.  Fult utviklet vil bydelen bestå av rundt 1.500-2.000 boliger, drevet med solenergi. Tomten til Verksbyen er på 450 mål og er et historisk viktig område fra den industrielle revolusjonen på Østlandet i Norge.

Byvekst gjennom arbeiderne på teglverkene og sagbrukene

Den industrielle revolusjonen kom til Fredrikstad midt på 1800-tallet med teglverk, sagbruk og stenhogging. Fredrikstad var i vekst, og det krevde et stadig økende antall murstein og takstein.

Tomten til Verksbyen hadde mye råstoff i form av leire, så her oppstod det flere teglverk og sagbruk som lå tett i tett langs med Glomma. Området ble den tids Klondyke med tusenvis av arbeidere. Tettstedene i og rundt Verksbyen som Nabbetorp, Sellebakk og Torp ble de nye arbeiderstrøkene.

Fra dette området gikk teglstein ut til Oslo og voksende bysentrum rundt hele Østlandet. 

Capjon-verket

Det siste teglverket som var i bruk i Fredrikstad var Narnte teglverk (også kalt Capjon-verket), som ligger i det som en dag skulle bli Verksbyen. Verksbyen kombinerer ledende teknologiske løsninger i utviklingen av morgendagens boligstandard. På samme måte tok Capjon-verket i bruk de mest moderne og innovative utstyret som fantes på den tiden. Det synes vi er en gledelig historisk parallell.

Narnte teglverk

Narnte teglerk (på tomten til Verksbyen). Bilde fra teglverk.no

Verket ble etablert i 1898 av trelastmannen Søren Thorvald Capjon, og var i drift helt frem til 1978. Teglverskarbeidene som jobbet der slet, trillet og bygget Fredrikstad til storhet. Vi tror på en ny tid, hvor Verksbyen vil bli et utstillingsvindu for hvordan vi kan og bør bygge boliger i fremtiden. 

Veien inn i Verksbyen heter forøvrig Capjonstien, og har sitt navn fra disponenten Capjon og Capjon-verket. 

Fra leire til solenergi

Nå vokser altså Verksbyen frem der hvor byens siste teglverk lå.  Dette har vært med å skape en transformasjon av det klassiske arbeiderstrøket og områdene rundt.

Verket Panorama - sett fra dammen-3Verket Panorama med teglsteinsbekledning og tre – inspirert av den historiske verksindustrien

Utviklingen av prosjektet startet tilbake i 2014, og pr juli 2022 er 234 enheter ferdigbygd og overtatt av nye eiere. Alle bygningene er bygd med passivhus standard, hvor de fleste også har plussenergi standard. 30 småhus er bygd med solenergi uten plussenergi standard.

Syn.ikia

Verket Atrium og Verket Panorama er de to nyeste delfeltene i Verksbyen. De er begge med i et stort europeisk forskningsprosjekt som heter syn.ikia (gresk for «plusshus»), som forsker på fremtidens løsninger med solenergi for boligbransjen. Disse to delfeltene består av 340 boliger, hvor de første kundene vil flytte inn i løpet av 2023.

Synikia logoTekniske løsninger og innovasjoner

For å lede vei i det grønne skiftet så bruker Arca Nova teknologiske løsninger som, solcellepaneler, solfangere, bergvarme med varmepumper, passivhusstandard, og smarthusteknologi.

Videre fokuserer Arca Nova på innovasjoner som energideling av overskuddsstrøm, lavt karbon avtrykk i byggematerialer, resirkulerte byggematerialer, energieffektive bygninger og RES-baserte energikilder knyttet til SMART IKT-baserte komponenter.

 

Ruben Dahl Hansen
Ruben Dahl Hansen er konsernleder i Arca Nova Gruppen, og er utdannet siviløkonom.

Se også

God jul fra Arca Nova - 2023

Av Ruben Dahl Hansen • desember 20, 2023
Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere Arca Nova feiret sitt 25-årsjubileum i høst og har gjenno...
Les videre

Er det smart å kjøpe en ny bolig nå?

Av Ruben Dahl Hansen • september 13, 2023
Å investere i en ny bolig er en av de viktigste beslutningene i livet. Alle ønsker å gjøre et trygt og øk...
Les videre

Julebrev 2022

Av Ruben Dahl Hansen • desember 22, 2022
Kjære kunde, leverandører og samarbeidspartnere
Les videre