<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
 • 1998

  Arca Nova blir i 1998 grunnlagt av Enok Dahl Hansen sammen med Finndomo OY.

  Finndomo OY ønsker å etablere seg i Norge. De første årene bygger Arca Nova eneboliger og småhus i Oslo og Kongsberg med innleide snekkere og underleverandører. Senere blir Finndomo kjøpt ut og Arca Nova blir et heleid familieselskap. 

 • 2000

  Arca Nova ansetter sine fire første snekkere i 1998, ledet av Timo Trilljärv.

  I dag er Timo produksjonsansvarlig og har ansvaret for en stor byggeavdeling som fører opp bygg for både Arca Nova og eksterne byggherrer.

  Arca Nova sine snekkere har over årene fått stor kompetanse og erfaring fra alle typer boligprosjekter, fra eneboliger til større boligblokker. Og nå også med Future Living standard. 

 • 2002

  På starten av 2000-tallet lanserer Arca Nova sitt første større boligprosjekt i Fredrikstad.

  Prosjektet heter Kornenga og er på 44 leiligheter og rekkehus, og ligger på Østsiden. Dette viser seg å være det første av veldig mange boligprosjekter på Østsiden for Arca Nova.

  Siden 2002 har Arca Nova bygd over 600 nye boliger på Østsiden. 

 • 2004

  Arca Nova etablerer egen element fabrikk i Estland i 2004.

  Etter å ha kjøpt inn elementer fra andre leverandører, bestemmer Arca Nova seg for å starte sin egen element fabrikk i Estland.

  De aller fleste av Arca Nova Gruppens boligprosjekter og entrepriseoppdrag leveres med elementer fra Arca Nova Element OÜ. Elementfabrikken leverer også til profesjonelle kunder, slik som entreprenører og byggmestere i det skandinaviske og estiske markedet. 

  Fabrikken har vunnet flere priser og ble i 2022 kåret til årets elementfabrikk i Estland. 

 • 2005

  Ruben Dahl Hansen blir daglig leder i Arca Nova.

  Ruben er utdannet siviløkonom og har nye øyne på byggebransjen i Østfold. Han har siden oppstarten til Arca Nova vært økonomiansvarlig, og blir i 2005 ny daglig leder i en alder av 25 år. Med seg har han byggmester Thor Ivar Grønli som fra 2003 tar ansvar for utførelsen. De har sett Arca Nova vokse til en betydelig aktør i Fredrikstad, hvor Ruben i dag er konsernleder for Arca Nova, og Thor Ivar er virksomhetsleder for Arca Nova Entreprenør AS. 

   

 • 2006

  Arca Nova starter sin egen graveavdeling i 2006. 

  Etter Kornenga gikk Arca Nova videre til et boligprosjekt som het Vansjø Terrasse i Moss. Både på Kornenga og Vansjø leide Arca Nova inn eksterne grave-entreprenører.

  Nå har Arca Nova kjøpt et stort og gammelt industri område på Østiden som får navnet Elvebredden. Her skal det bygges 82 leiligheter, og det er en stor rive og gravejobb som skal gjøres. Arca Nova starter da sin egen graveavdeling, som har gitt god fleksibilitet for Arca Nova Entreprenør AS.

   

 • 2008

  I 2008 får Arca Nova tilslaget med å bygge Kalnes Idrettshall på 2650 kvm. 

  Like etterpå får Arca Nova også jobben med å bygge Kalnes Byggfagshall på 1270 kvm BRA.

  Dette blir starten på Arca Nova sin virksomhet som totalentreprenør for eksterne oppdragsgivere.  Gjennom totalentrepriser for eksterne aktører har vi bygd boliger, barnehager, garasjeanlegg, klubbhus, idrettshall, forsamlingslokaler, skoler,  næringsbygg og ulike andre typer bygninger.

 • 2009

  I kjøvannet av finanskrisen begynner Arca Nova å levere små eneboligprosjekter rundt omkring Oslofjorden. 

  Som følge av finanskrisen tar det lengre tid å selge leiligheter. Arca Nova utvikler da flere egne husmodeller på 90, 112, 145 og 180 kvm BRA, og kjøper opp mellomstore tomteråder.

  Over de neste årene bygger Arca Nova ut mange eneboligprosjekter i Fredrikstad, Hvaler, Eidsvoll, Halden og Oslo. En stund selger Arca Nova flest eneboliger i Fredrikstad området. 

 • 2010

  Ole-Edvin Utaker vinner årets snekker konkurranse og er regjerende mester. 

  Ole-Edvin er ansvarlig prosjektutvikler i Arca Nova med en fartstid i selskapet på to tiår. I 2010 blir han for noen en overraskende vinner av den årlige snekker konkurransen. Av ulike årsaker blir dette det siste året denne konkurransen avholdes, så Ole-Edvin er regjerende snekkermester i Arca Nova. 

 • 2012

  Arca Nova bygger i 2012 utleie hytter på Kvitfjell og starter eget eiendomsselskap som driver med utleie.

  Arca Nova har bygd flere boligprosjekter med utleieboliger, og har nå en stor portefølje av utleie enheter på Cicignon, Sellebakk, og Kvitfjell.

 • 2014

  Arca Nova starter i 2014 å selge leiligheter i Åsebråten i Fredrikstad.

  Siden starten med Kornenga i 2002, har Arca Nova bygd ut flere gode boligprosjekter i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Hvaler, Eidsvoll, Oslo og Stor Oslo. 

  Åsebråten Park med 88 boliger blir det største prosjektet til nå, og går over flere år, og blir enda et godt prosjekt for Arca Nova.

  Etter å ha vært nøkterne og hatt stabil vekst siden starten i 1998, begynner Arca Nova nå å gjøre seg klare for ekspansjon. 

 • 2015

  I 2015 utvider Arca Nova boligområdet Kornenga sydover mot sorgenfri dammen. 

  Arca Nova kjøper opp flere tomter på Østsiden og bygger to felt til med navnet Kornenga. Disse prosjektene går veldig bra, og de kommende årene kjøper Arca Nova opp flere større tomter.

  Dette blir starten på en prosess som leder til Verksbyen, som er 450 mål tomt på Østsiden og blir en ny bydel i Fredrikstad. Her skal Arca Nova utvikle og bygge 1500-2000 boliger. 

 • 2016

  Arca Nova utvider i 2016 sitt område til Sverige.

  Frem mot 2035 skal 1500 boliger bygges ut i Södra Gunsta i Uppsala i Sverige. Her har Arca Nova posisjonert seg som en av utbyggerne, og skal selge og bygge ca 200 nye boliger. Arbeidet startet i 2011, og begynte å skyte fart i 2016. Nå planlegges det for salgsstart. 

 • 2017

  Stor Logo Future Living SVG

  Arca Nova bestemmer seg i 2017 for å bli Norges mest innovative og fremtidsrettete boligutvikler. 

  Arca Nova satser massivt på solenergi, smarthus og grønn byggestandard. De knytter til seg ledende leverandører innenfor sine felt og skaper Future Living

  Future Living er morgendagens boligstandard med boliger som produserer opp til sitt eget energibehov, bygd med miljøvennlige løsninger. 

 • 2019

  Arca Nova er i 2019 først i Norge med plussenergi-boliger.

  Verkshagen er 70 småhus som alle produserer sitt eget energibehov. De har solceller på taket og deler av fasaden, samt solfangere på fasaden. Under bakken er det borrehull og varmepumper som henter opp bergvarme. 

  Gjeldende regelverk fra NVE tillater ikke fordeling av solenergi mellom byggene, og Arca Nova får som eneste utbygger i Norge dispensasjon fra reglene. 

  Dette resulterer i boliger med lave energikostnader og miljøvennlig avtrykk. 

 • 2022

  Arca Nova blir i 2022 annerkjent som ledende i Norge og Europa på miljøvennlige boliger og blir utvalgt til å bli med i et grønt EU prosjekt ledet av NTNU i Trondheim.

  synikia

  Arca Nova blir med i Syn.ikia med boligprosjektet Verket Panorama. Boligene vil bli analysert, optimalisert og overvåket, og skal fungere som forbilder for resten av Europa.

 • 2023

  Arca Nova feirer 25 års jubileum i 2023, og 3 punkter skiller seg ut.

  1. Arca Nova er takknemlige for alle kunder, leverandører og ansatte som har bragt Arca Nova til hvor de er idag. 

  2. Arca Nova har et sterkt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, og viser dette gjennom sin Future Living-satsning.
    
  3. Arca Nova har bygget gradvis og solid gjennom alle sine 25 år, og i en artikkel kategoriserte Fredrikstad Blad Arca Nova som den mest kapitalsterke boligleverandøren blant de største aktørene i distriktet. 

  Dette året blir også Maila Trilljärv, Thor Ivar Grønli og Thomas Hansen med i klubben til julenissen Bjørn Tommy som vi ser på bildet. De har jobbet trofast i Arca Nova i over 20 år. 

 • 2024

  Arca Nova jobber i 2024 på flere fronter.

  • De fortsetter med å utvikle den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad

  • De utvikler stort boligprosjektet i Sverige med over 200 boliger, og jobber med å skaffe seg flere boligprosjekter i Sverige.

  • De skal ut i markedet med et boligprosjekt i Sarpsborg, kalt Trerørfabrikken. 

  Samtidig har Knut Jenssen som har vært sentral i å bygge opp elementfabrikken og har ledet den til flere priser, fått innvilget sin søknad om å få noe fritid. Knut har blitt voksen og skal få bruke litt mer tid på å gå skitur og ferdes i naturen. 

  Arca Nova er på jakt etter nye tomteområder, og ta gjerne kontakt om du ønsker et samarbeid. 

Vi utvikler og bygger — fremtidens hjem og bygg du trives i

Arca Nova Entreprenør

Totalentreprenør for alle typer bygg.

Arca Nova Bolig

Utbygger og byggherre

Logo Future Living SVG-1
AN GRUPPEN-2
Logo Future Living SVG-1