<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Bærekraft
verket atrium-com

Allemenheten har tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi er igang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre egne selskaper og avdelinger, samt våre leverandørkjeder og forretningspartnere. Dette er et arbeid som har pågått siden 2022 og er en fortsettelse av vår aksjon mot sosial dumping på byggeplassen. For å bli kontrahert av oss, må en leverandører ha utført en aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette gjelder for alle våre leverandører, selv om de selv ikke omfattes av åpenhetsloven. Dette da vi er ansvarlige for åpenhetsloven som følge av vår salgsinntekt og balansesum, og vi vil ettergå hele vår leverandørkjede. Således vil vi også kreve at dette videreføres nedover i leverandørkjeden

Årlig rapport og info til allmenheten

Vi vil redegjøre for disse aktsomhetsvurderingene i en årlig rapport som offentliggjøres på denne nettsiden innen 30. juni. Denne vil oppdateres årlig, i tillegg vil den oppdateres når det er vesentlige endringer i våre risikovurderinger. (Det vil forøvrig fremkomme i vår årsberetning at redegjørelsen vil være tilgjengelig på www.arcanova.no/apenhetsloven)

Du kan laste ned vår redegjørelse for våre aktsomhetsvurdeirnger for 2023 her.

Vi besvarer informasjonskrav fra allmenheten i forbindelse med våre pågående aktsomhetsvurderinger. Svar vil bli gitt skriftlig, på en dekkende og forståelig måte. Vi vil svare innen 3 uker, om informasjonskravet ikke er særlig omfattende. Om henvendelsen åpenbart er urimelig eller forespørselen gjelder forretningshemmelig informasjon, vil vi ikke svare. 

Nederst på denne siden er det flere måter å komme i kontakt med oss.

Bærekraft

Gjennom vår Future Living satsning har bærekraft blitt stadig viktigere for oss. Dette gjelder både sosiale forhold og samfunn, så vell som miljøet. Les mer om vår Future Living satsning her

Aktsomhetsvurderingene

Gjennom våre aktsomhetsvurderingene er vi i gang med å undersøke og vurdere risiko tilknyttet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og består av 6 trinn:

a) forankre ansvarlighet gjennom vårt styre og våre retningslinjer

b) Kartlegge og vurdere faktisk og potensiell negativ påvirkning knyttet til vår virksomhet, våre boliger og entrepriseoppdrag

c) Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade (gjennomføre risikoreduserende tiltak)

d) Overvåke gjennomføring og resultater

e) Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert

f) sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd

Hvor er vi nå?

Vi jobber med å kartlegge og vurdere våre leverandørkjeder. Som totalentreprenør har vi en stor og omfattende leverandørkjede. Vi jobber med å avklare hvor vi skal prioritere arbeidet. Vi fokuserer på våre største leverandører som utgjør mesteparten av vår omsetning. 

Videre jobber vi med å gjennomgå og ved behov oppdatere våre kontrakter, retningslinjer, og systemer for å håndtere informasjonskrav. 

logo ang