<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to main content

TRERØRFABRIKKEN (felt 2)

Perspektiv 2

I et populært boligområde på Grålum i Sarpsborg kommune kommer neste felt i boligprosjektet TRERØRFABRIKEN.

Felt 1 er ferdig utbygd med 3 bygg. Nå kommer felt 2. Sydvest-vendt beliggenhet med utsikt over dalen.

Her kommer nye boliger bygd og utviklet av Arca Nova Gruppen. 

Ja, jeg vil være på interessentlisten!

Perspektiv 2-1
Perspektiv 3
Perspektiv 1
Perspektiv 4
Perspektiv 5-1

 

Sentral beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget populært og barnevennlig boligområde på Grålum i Sarpsborg kommune.

Prosjektet har nærhet til skoler, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Tubus barnehage ligger som nærmeste nabo til eiendommen. I gang- og sykkelavstand ligger DoReMi barnehage og Children Internationel School - et internasjonalt barnehage- og skoletilbud.

Fra prosjektet er det gangavstand til Tindlund og Grålum barne- og ungdomsskoler. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder.

Felt 2

Felt 1 bestående av 21 leilighet fordelt på 3 bygg sto ferdig oppført i 2023. Dette gjelder felt 2.

Det var Griff Arkitektur fra Fredrikstad som tegnet Trerørsfabrikken. Vi i Arca Nova har et godt samarbeid med Griff Arkitektur på flere prosjekter som vi utvikler i Fredrikstad, så vi jobber videre med dem for prosjekteringen for det neste byggetrinnet i Trerørsfabrikken. 

felt 2